V. Janotka  
G. Hrdlička  
Š. Rehák  
I. Kollár  
M. Remiš  
:: Príprava I. Volek  
J. Kováč  
Z. Vyskočová  
M. Krajčír  
T. Tobl  
:: Príprava
:: Výstup :: Výstup
:: Na vrchole :: Na vrchole
:: Zostup :: Zostup

Expedícia Gerlach 2003

27. jún 2003